För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Biogeokemi, koppar

I kartvisaren "Biogeokemi, koppar" redovisas kopparhalterna i prover tagna från starrväxter i bäckfåror. Syftet är att beskriva hur metallbelastningen av koppar i vattendragen varierar inom landet, och visar den naturliga förekomsten av olika metaller i naturen och halten av de metaller som frigörs genom mänsklig aktivitet.

Metallbelastningens variation beror dels på hur mycket metaller det finns naturligt i områdets jordarter och berggrund, dels på hur mycket metaller som har spridits i området genom luftföroreningar eller andra utsläpp.

Gå direkt till kartvisaren