För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Grundvatten

Grundvattenresurser

 

3D-bild som visar grundvattenresurser.

3D-bild som visar grundvattenresurser.

Grundvattenresurser

SGU ansvarar för det nationella miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet". Med anledning av den senaste tidens låga grundvattennivåer i Sverige och en mer omfattande oro över klimatförändringarnas inverkan så har bedömningen av Sveriges grundvattenresurser blivit ett prioriterat område för SGU. SGU utvecklar därför geologiska 3D-modeller för att möjliggöra en kvantitativ bedömning av potentiella grundvattenresurser. Dessa grundvattenmodeller är vanligtvis baserade på en tolkning av geofysisk och geologisk information från SGUs egna databaser tillsammans med input och samarbete med externa aktörer.

Senast granskad 2020-03-06

Kontakta SGUs kundtjänst