Med jorddjup avses mäktigheten av jordlagren ner till fast berg. Datamängden innehåller såväl observationer där jordmäktigheten ner till berg har konstaterats (egentligt jorddjup), som observationer där berg inte har påträffats (minsta jorddjup). Även observationer där berget går i dagen förekommer (jorddjupet är 0 meter).

Produktbeskrivning för Jorddjupsobservationer (nytt fönster)