För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Jordarter 1:750 000, Mittnorden

Jordarter 1:750 000 Mittnorden återger huvuddragen i regionens jordartsgeologi.

Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering.

Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.  

Produktbeskrivning för Jordarter 1:750 000, Mittnorden (nytt fönster)

Visningstjänst

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-mittnorden-750-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:750 000, Mittnorden, wms (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30

Kontakta SGUs kundtjänst