Dessa data kommer successivt att ersättas med jordartskartor i skalområdet

1:25 000 till 1:100 000.

Produktbeskrivning Jordarter 1:200 000, Västernorrland (pdf, nytt fönster)