För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Jordarter 1:1 miljon

Jordarter 1:1 miljon återger huvuddragen i Sveriges jordartsgeologi. Informationen bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.

Kartan är anpassad för presentation i skala 1:1 miljon, vilket innebär att informationen är generaliserad och inte avsedd för mer detaljerat bruk. Minsta redovisade yta är cirka 1 km2.

Komprimerad fil med jordartskartan i shape-format (nytt fönster).

Produktbeskrivning för Jordarter 1:1 miljon (nytt fönster)

Kontakta SGUs kundtjänst