För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Grundvatten­magasin

Grundvattenmagasin innehåller information om utbredning och uttagsmöjligheter vid större grundvattenmagasin. Det finns även information om grundvattnets strömningsriktning, grundvattendelare, ytvattenkontakter, tillrinningsområden, låggenomsläppliga lager ovanpå magasin, delområden och kartläggningsmetoder.

Informationen utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Informationen används också i frågor som rör markanvändning och fysisk planering i allmänhet, exempelvis som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet vid byggen.

Produktbeskrivning för Grundvattenmagasin, leverans i Shape-format (nytt fönster)

Produktbeskrivning för Grundvattenmagasin, leverans i Tab-format (nytt fönster)

Visningstjänst

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Läs mer om SGUs data i visningstjänster (WMS)

Grundvattentillgång i små magasin

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvattentillgang

Produktbeskrivning för Grundvattentillgång i små magasin (nytt fönster)