En borrbandvagn i Källeberg, Ulricehamns kommun bland gräs och träd.

Foto: Torbjörn Persson

Brunnar

I databasen Brunnar finns uppgifter om enskilda brunnars läge. Det finns också information om djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen har för funktion.

Informationen kan exempelvis användas vid vattenplanering, vid planering av brunnsborrning och för att upplysa om utbredningsgraden av bergvärme.

Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag måste skicka in till SGU.

Produktbeskrivning för Brunnar (nytt fönster)

Informationen finns även tillgänglig som kartvisare

Visningstjänst

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/brunnar

Produktbeskrivning för Brunnar, wms (nytt fönster)

Öppna data

I Brunnar finns uppgifter om enskilda brunnars läge. Det finns också information om djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen har för funktion. 

Informationen kan exempelvis användas vid vattenplanering, vid planering av brunnsborrning och för att upplysa om utbredningsgraden av bergvärme.

Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag måste skicka in till SGU. Produkten innehåller även information om lagerföljder.

Data levereras under licensform CC4.0.

Beskrivning av Brunnar, öppna data (nytt fönster)

Ladda ned öppna data

Se sidan Geologiska data/Öppna data/Grundvatten, öppna data/Brunnar.

Gå till sidan Brunnar under Öppna data

Håll dig uppdaterad om förändringar i öppna data

Atomflöde för uppdateringar om Brunnar (nytt fönster)

Senast granskad 2021-07-07