Markgeokemi

Målet med SGUs markgeokemiska kartering är att få fram uppgifter om metaller och andra ämnens naturliga förekomst i ett område.

Den markgeokemiska informationen visar mer än 30 grundämnens naturliga förekomst i mark, främst i skogbevuxen moränmark, samt markens surhetsgrad (pH).

Informationen används bland annat inom miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, prospektering, kommunal planering och medicinsk forskning.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn