Resultaten från undersökningarna används framför allt inom miljöövervakningen. Bland annat för att identifiera områden med hög naturlig eller antropogen belastning av potentiellt miljöfarliga ämnen som till exempel kadmium och kvicksilver. Resultaten används också för att prospektera efter malmer och mineral eller för att identifiera områden med låga halter av exempelvis spårämnen som är viktiga för människor och djur.