För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Biogeokemi

I Biogeokemi redovisas kopparhalterna i prover tagna från starrväxter i bäckfåror. Syftet är att beskriva hur metallbelastningen av koppar i vattendragen varierar inom landet. Vår data visar den naturliga förekomsten av olika metaller i naturen och halten av de metaller som frigörs genom mänsklig aktivitet.

Resultaten från undersökningarna används framför allt inom miljöövervakningen. Bland annat för att identifiera områden med hög naturlig eller antropogen belastning av potentiellt miljöfarliga ämnen som till exempel kadmium och kvicksilver. Resultaten används också för att prospektera efter malmer och mineral eller för att identifiera områden med låga halter av exempelvis spårämnen som är viktiga för människor och djur.

Visningstjänst

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Biogeokemi, koppar

https://resource.sgu.se/service/wms/130/biogeokemi_cu

Senast granskad 2021-06-30