För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Biogeokemi

I Biogeokemi redovisas kopparhalterna i prover tagna från starrväxter i bäckfåror. Syftet är att beskriva hur metallbelastningen av koppar i vattendragen varierar inom landet. Vår data visar den naturliga förekomsten av olika metaller i naturen och halten av de metaller som frigörs genom mänsklig aktivitet.

Resultaten från undersökningarna används framför allt inom miljöövervakningen. Bland annat för att identifiera områden med hög naturlig eller antropogen belastning av potentiellt miljöfarliga ämnen som till exempel kadmium och kvicksilver. Resultaten används också för att prospektera efter malmer och mineral eller för att identifiera områden med låga halter av exempelvis spårämnen som är viktiga för människor och djur.

Relaterade tjänster

Visningstjänst Biogeokemi, koppar

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Du kan använda tjänsterna för att titta på och ställa frågor mot data, dock inte för analyser eller utsökningar i data. Du kan inte använda tjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare utan behöver någon form av programvara för detta (se mer information under Tekniskt ramverk och standard).

De tjänster som SGU erbjuder som WMS följer specifikationen för OGC WMS version 1.3.0. Tjänsterna stöder SWEREF99-TM och alla varianter av SWEREF99 dd mm-zonerna.

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/biogeokemi_cu

Senast granskad 2021-06-30