Datamängden "Seismiska data, OPAB" innehåller data från oljeprospekteringsmätningar som genomfördes under 1960-, 70- och 80-talen. Mätningarna täcker främst havsområden kring södra Sveriges kust men i det material som SGU förvaltar ingår även data från landmätningar i Skåne och på Gotland.

Produktbeskrivning för "Seismiska data, OPAB" (nytt fönster)