Geofysiska markmätningar, tyngdkraft

Datamängden "Geofysiska markmätningar – tyngdkraft" visar uppmätta variationer i jordskorpans massfördelning. Dessa variationer beror på skillnader i markens och berggrundens sammansättning.

Informationen används för berggrundskartläggning, prospektering efter malmer, inom olika geodetiska tillämpningar och indirekt för navigering och positionsbestämning. Tillsammans med annan information kan den även användas för att lokalisera större vattenmagasin.

Tyngdkraftskartan är en så kallad Bougueranomalikarta (ISGN71) där enheten är mGal, och den baseras på tyngdkraftsmätningar som utförts av SGU, Lantmäteriet och flertalet organisationer.

Produktbeskrivning för Geofysiska markmätningar, tyngdkraft (nytt fönster)

Visningstjänst

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren. 

Läs mer om SGUs data i visningstjänster (WMS)

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik-tyngdkraft

Senast granskad 2021-06-30