Genom att mäta hur marken reagerar på elektromagnetiska vågor går det att få information om markens förmåga att leda elektrisk ström. God elektrisk ledningsförmåga är exempelvis förknippat med vissa typer av bergarter, vattenförande sprickzoner i berggrunden eller vattenrika jordarter.

Produktbeskrivning för  "Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, slingram (detaljerad)" (nytt fönster)