Informationen kan användas som ett underlag för analyser i samband med prospektering, översiktsplanering av byggen och anläggningar, geotermisk energiutvinning, arbete med olika frågor inom miljöområdet, forskning och utbildning.

Kartan bygger på geologiska fältobservationer i kombination med tolkning av analysresultat och geofysiska data. Det finns också information om berggrundens strukturer och egenskaper.

Produktbeskrivning för Berggrund 1:50 000-1:250 000 (nytt fönster)