Kartbilden visar utbredningen av olika bergartsenheter och stora deformationszoner (sprickzoner, förkastningar och plastiska skjuvzoner). Bergartsenheterna kan bestå av en eller flera bergarter och de förstnämnda är generellt de vanligaste. Åldern för varje bergartsenhet redovisas, liksom vilken större tektonisk enhet (till exempel en äldre bergskedja) den tillhör.

Produktbeskrivning för Berggrund 1:1 miljon (nytt fönster)

Komprimerad fil med berggrundskartan i shape-format.