Miljöövervakning drivs dels på nationell nivå av SGU genom långsiktiga miljöövervakningsprogram och dels på regional nivå. Provtagning görs ofta i observationsbrunnar, rör eller i källor samt till viss del i vattentäkter inom ramen för råvattenkontroll. Provplatser som utgörs av vattentäkter i vattenverk finns inte med i datamängden för stationer då informationen om läget för dessa är sekretessbelagd, men analysdata från dessa vattentäkter finns tillgängliga.

Miljöövervakningsdata är uppdelat i ”stationer” för provtagningsplatser och ”analysdata” för de analyser som finns för den eller de stationer som valts.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av miljöövervakning grundvatten (pdf, nytt fönster)

Ladda hem data

Data laddar du ner med hjälp av nedanstående webbadresser. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på antingen stationens ID eller län (se lista på länskoder i faktaruta "Tabell över länskoder"). Leveransformat kan anges som csv eller json.

Hämta stationsuppgifter om alla stationer i ett visst län

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/stationer/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda i ett visst län

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/lan/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda vid en viss station

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/station/{stationsid}?format=[json,csv]

Exempel på hur du laddar hem data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner uppgifter om alla stationer i Uppsala län i JSON-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/stationer/03?format=json

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla mätningar för Uppsala län i CSV-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/lan/03?format=csv

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla mätningar för station 10012_1 i JSON-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/station/10012_1?format=json

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om miljöövervakning grundvatten (nytt fönster)