Fiberhaltiga sediment innehåller antropogent/industriellt bearbetade träfibrer, framför allt massafibrer för pappers- eller boardtillverkning. Dessa material innehåller vanligtvis stora mängder metaller och organiska föroreningar som kan vara ett problem för organismer i hav och sjöar.

Karteringen har resulterat i ytor som är uppdelade i fem olika klasser, fiberbank, fiberrikt sediment, trä- och barkflis, fyllning samt fiberfattigt eller fiberfritt område. 

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som databas i formatet Geopackage. 

Beskrivning av Fiberhaltiga sediment (nytt fönster) 

Ladda hem data som GeoPackage 

https://resource.sgu.se/oppnadata/data/marin/fibersediment/fiberhaltiga_sediment.gpkg 

Håll dig uppdaterad om förändringar i data 

Atomflöde för uppdateringar om Fiberhaltiga sediment (nytt fönster)