Jordarternas kornstorleksfördelning är avgörande för en rad viktiga egenskaper (exempelvis vattenhållande förmåga, genomsläpplighet och erosionsbenägenhet). Denna produkt kan användas tillsammans med SGUs jordartskartor för att illustrera jordarternas kornstorleksfördelning i en viss region. I viss utsträckning kan data även användas för att uppskatta andra egenskaper hos jordarna, exempelvis andelen lättvittrade mineral (t.ex. kalcit). I beskrivningarna till jordartskartorna är det möjligt att läsa mer om jordarternas egenskaper och bildningssätt i specifika områden. Kornstorleksdata redovisas enligt den nomenklatur som upprättats av Sveriges geotekniska förening (SGF 1981). Det gäller även de prover som ursprungligen klassificerats enligt Atterbergs nomenklatur, som användes av SGU fram till 1996.  

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns även nedladdningsbar i formatet Geopackage.

Beskrivning av Jordartsanalyser (nytt fönster)

Ladda hem data som Geopackage

http://resource.sgu.se/oppnadata/data/jord/jordartsanalyser/jordartsanalyser.gpkg

Ladda hem data som CSV

http://resource.sgu.se/oppnadata/data/jord/jordartsanalyser/jordartsanalyser.csv

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Jordartsanalyser (nytt fönster)