Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad, det datum som redovisas i attributet date är satt till den 15 varje månad men redovisningen gäller ett medelförhållandena under månaden. 

Kartan baseras, med några få undantag, på relativa nivåer mätta i små magasin i morän eller utanför de större sand- och grusavlagringarna. Denna redovisning är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Redovisning för stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.

Data levereras under licensformen CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Månadskarta över grundvattensituationen (nytt fönster)

Ladda hem data

Datamängden är uppdelad i två delmängder - grundvattensituationen i små magasin och grundvattensituationen i stora magasin.

Data laddar du ner med hjälp av en av nedanstående webbadresser. Kopiera adressen för stora eller små magasin och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på det urval du vill göra. Urvalet kan göras baserat på årtal, månad och leveransformat (json, png, jpg eller gif).

Ytor med medelnivåer för små magasin för det valda året och månaden

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/smamagasin/{år}/{manad}?format={json},{png},{jpg},{gif}

Ytor med medelnivåer för stora magasin för det valda året och månaden

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/storamagasin/{år}/{manad}?format={json},{png},{jpg},{gif}

Exempel på hur du laddar hem data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner data för små magasin för oktober månad år 2014. 

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/smamagasin/2014/10= jpg

Teckenförklaring till kartbilderna

Teckenförklaring till grundvattensituationen i små magasin som PNG

Teckenförklaring till grundvattensituationen i stora magasin som PNG

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Månadskarta över grundvattensituationen (nytt fönster)