Förekomsterna är viktiga för bl.a. dricksvatten­försörjning och vattenförvaltningen. Vattenförvaltningen utförs av myndigheter och länsstyrelser och syftar till att uppfylla kraven i bl.a. ramdirektivet för vatten (2006/60/EG) och grundvattendirektivet (2006/118/EG). Vattenförvaltningen bedrivs i sexåriga cykler med kontinuerlig uppdatering, därför innehåller data olika versioner av GIS-skikt med uppgifter om både beslutade och preliminära förekomster. Baserat på sitt geografiska läge hör en grundvattenförekomst till något av Sveriges fem vattendistrikt, som i sin tur förvaltas av en av fem vattenmyndigheter.

Data om grundvattenförekomster levereras i formatet JSON under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns även nedladdningsbar i formatet Geopackage.

Beskrivning av datamängden Grundvattenförekomster (pdf i nytt fönster)

Ladda hem data som Geopackage

http://resource.sgu.se/oppnadata/data/grundvatten/grundvattenforekomster/grundvattenforekomster.gpkg

Ladda hem data som JSON

Data laddar du ner med hjälp av en av nedanstående webbadresser. Kopiera en adress och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på det urval du vill göra. Urvalet kan göras baserat på en vattenförekomsts id och version. Du kan också göra urval baserat på vilken vattenmyndighet förekomsten tillhör. Koderna för urvalen får du genom länkarna under rubriken ”Hämta underlag för urval av data” nedan.

Ladda hem alla förekomster i en given version

Byt ut {version} mot versionsnumret du söker.

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattenforekomster/forekomster/{version}

Ladda hem alla förekomster i en given version för en given vattenmyndighet

Byt ut {version} mot versionsnumret du är intresserad av och {myndighet} mot koden för den vattenmyndighet du vill ha.

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattenforekomster/forekomster/{version}?vattenmyndighet={myndighet}

Ladda hem alla versioner av en given förekomst

Byt ut {EUCD} mot förekomstens id.

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattenforekomster/forekomst/{EUCD}

Ladda hem data för en given förekomst för en given version

Byt ut {EUCD} mot förekomstens id och {version} mot versionsnumret du vill ha.

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattenforekomster/forekomst/{EUCD}?version={version}

Hämta underlag för urval av data

Tillgängliga versionsnummer av grundvattenförekomster är för närvarande 1, 2 och 3. Men detta förändras över tid och en fullständig lista får du i JSON-format genom länken nedan.

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattenforekomster/versioner

Koderna för alla tillgängliga vattenmyndigheter finns listade här, eller så använder du länken nedan för att ladda ner dem i JSON-format.

Vattenmyndighet Kod
Bottenhavet                  BH
Bottenviken                   BV
Norra Östersjön   
Södra Östersjön
Västerhavet   VH

 

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattenforekomster/vattenmyndigheter

Exempel på hur du laddar hem data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla förekomster i version 2 för vattenmyndighet BH.

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattenforekomster/forekomster/2?vattenmyndighet=BH

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om datamängden Grundvattenförekomster (nytt fönster)