Analysresultaten ger en bild av de geokemiska förhållandena i marken, det vill säga grundämnens naturliga förekomst och spridning i mark. Data kan användas inom samhällsplanering, hälso- och miljöarbete, saneringsarbete, forskning och mineralprospektering samt basnäringar inom skogs- och lantbruk.

Data om markgeokemi, analysdata levereras i formatet CSV och JSON under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av datamängden Markgeokemi, analysdata (nytt fönster)

Ladda hem data

Data laddar du ner med hjälp av en av nedanstående webbadresser. Kopiera en adress och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på det urval du vill göra. Urvalet kan göras på tillgängliga grundämnen (element) i analysdata och dataformat. Koderna för urvalen får du genom länkarna under rubriken ”Hämta underlag för urval av data” nedan.

Ladda hem alla analysdata för ett givet grundämne (element)

Byt ut {elementnamn} mot förkortningen för det grundämne du söker samt ange format.

http://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/{elementnamn}?format={csv,json}

Ladda hem alla analysdata för alla grundämnen

CSV-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/all?format=csv

JSON-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/all?format=json

Ladda hem alla analysdata för pH

http://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/ph?format={csv,json}

Hämta underlag för urval av data

En lista med tillgängliga grundämnen (element) i analysdata får du genom länken nedan, välj om du vill ha data i CSV- eller JSON-format.

http://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element?format={csv,json}

Exempel på hur du laddar hem data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla analysdata för bly i CSV-format.

http://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/pb?format=csv

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Markgeokemi, analysdata (nytt fönster)