Informationen kompletterar berggrundsgeologiska kartan eller prognoskarta över berggrundens värmeledningsförmåga (under utveckling) med mer detaljerad information om olika bergarters mineralsammansättning, glimmerhalt och värmeledningstal. Informationen kan användas för översiktlig bergklassning samt för översiktlig planering av geoenergianläggningar.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som databas i formatet Geopackage.

Beskrivning av Modaldata och värmeledningstal (nytt fönster)

Ladda hem data som GeoPackage

https://resource.sgu.se/oppnadata/data/berg/modaldata/modaldata_varmeledningsta.gpkg

Ladda hem data som CSV

https://resource.sgu.se/oppnadata/data/berg/modaldata_varmeledningstal.csv

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Modaldata och värmeledningstal (nytt fönster)