För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Geodata­­samverkan

Syftet med geodata­samverkan är bland annat att öka samverkan inom och mellan offentlig förvaltning och företag för effektivare hantering av geodata­försörjningen på lokal, nationell och internationell nivå.

Geodatasamverkan ger myndigheter, kommuner och andra organisationer tillgång till ett samlat utbud av geodata.

Läs mer på www.geodata.se (nytt fönster)

Nationell geodatastrategi

Den Nationella geodatastrategin för perioden 2016-2020 beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Strategin lyfter viktiga områden och talar om vad som ska prioriteras. Strategin har tagits fram av Lantmäteriet i samråd med Geodatarådet.

Läs den nationella Geodatastrategin 2016 - 2020 (nytt fönster)

Läs den nationella Geodatastrategin mål 2021 - 2025 (nytt fönster)

Senast granskad 2020-09-04

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontakta oss