De tjänster som vi inom Inspire-arbetet i första hand tar fram är:
• Söktjänster för att se vilka data och tjänster som finns tillgängliga inom Sverige och övriga EU-länder.
• Visningstjänster för att titta på och utvärdera innehållet i en datamängd
• Nedladdningstjänster för att få tillgång till data att arbeta vidare med.

I Sverige är Geodataportalen vår gemensamma metadatakatalog och söktjänst.
Sök efter geodata i Geodataportalen (länk, öppnas i nytt fönster)

Varje myndighet tar fram visnings- och nedladdningstjänster för de datamängder som bedömts uppfylla direktivets specifikationer. Direktivet ska vara helt genomfört 2020 och då ska samtliga av SGUs datamängder som berörs av Inspire-direktivet vara publicerade. SGU kommer att publicera tjänsterna och lägga ut länkar allteftersom de blir klara, se undersida "Framtagna Inspiredata".

Licenser och format

Visningstjänsterna tar vi fram i form av OGC Web Map Services (WMS) och nedladdningstjänsterna tillhandahåller vi i dagsläget som ett RSS/Atomflöde med fördefinierade datamängder i GML-format. WMS visar en förenklad kartbild av datamängden och kan läsas av de flesta GIS-klienter. Genom att klicka i kartan får man information om enstaka objekt. GML kan ses som ett överföringsformat av hela datamängden enligt den datamodell som direktivet föreskriver och kan ha ett komplext innehåll. För att utnyttja den informationen i ett vanligt GIS-program är det ofta nödvändigt att konvertera till andra GIS-format som är lättare att använda.

Inspiredata från SGU har licensen Creative Commons Erkännande (CC-BY), vilken innebär att du har tillstånd att kopiera och distribuera data samt skapa bearbetningar. Detta är tillåtet även för kommersiella ändamål. Du ska ange SGU som källa.