Maringeologi 1:500 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergets utbredning inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ) och har för detta ändamål kodats om till Inspires kodlista för havsbottenyttäcke. För närvarande är endast områden utanför svenskt territorialhav offentligt tillgängliga.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster) 

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SR-Havsbottenyttacke_500k

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden: https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/SR_SGU_SeaBedArea_500K.xml