För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

OSPAR

OSPAR – internationellt samarbete för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten.

Sverige är fördragspart i den regionala havsmiljökonventionen för Nordostatlanten, OSPAR, eller Oslo-Pariskonventionen. OSPAR är den mekanism genom vilken femton regeringar, tillsammans med EU, samarbetar för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten (inklusive Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt). Några av de viktigaste frågorna för OSPAR är bevarandet av biologisk mångfald och hur ekosystemen i havet ska skyddas från övergödning, farliga ämnen samt risker med olje- och gasutvinning.

2010 antog de avtalsslutande parterna i konventionen strategiska mål för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten 2010–2020 ("Nordostatlanten miljöstrategi ").

Webbplatsen för OSPAR (nytt fönster)

Du kan också läsa mer om OSPAR på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (se länk under rubrik Andra webbplatser).

Havs- och vattenmyndigheten driver OSPAR-arbetet i Sverige

Ansvaret för att driva Sveriges arbete i OSPAR ligger på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. I detta arbete medverkar ett antal myndigheter där SGU bistår som expertmyndighet.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn