Gruvor förser samhället med råvaror för byggande av infrastruktur, för energiproduktion och för den teknik och produkter vi använder dagligen. Vårt samhälle är beroende av gruvor för råvaror, inte bara metaller utan även grus, kalk och andra industrimineral. Gruvor förser oss med råvaror men kan samtidigt vara en viktig arbetsgivare, investerare och skattebetalare som bidrar till lokala och nationella ekonomier.

Samtidigt som gruvdriftens funktion och nytta är uppenbar så är det få industrier som kan påverka miljön på ett så tydligt och påträngande sätt. Gruvbrytning och avfall från gruvbrytning kan allvarligt påverka miljön och de människor som lever i anslutning till gruvan. Att förebygga och minimera miljöpåverkan har med tiden blivit en allt viktigare aspekt vid planering, tillståndsgivning, egenkontroll och tillsyn av gruvor.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) organiserar utbildningsprogrammet i samarbete med Naturvårdsverket (NV) och Luleå tekniska universitet (LTU). Programmet erbjuds främst för personal på myndigheter med ansvar för tillståndsgivning och tillsyn av gruvor. Utbildningen presenterar vetenskapen bakom hanteringen av gruvvatten och gruvavfall samt integrerar flera principer som är lika viktiga för att förebygga och minimera miljöpåverkan: professionalism, transparenta processer och mänskliga rättigheter.

Utbildningen är indelad i fyra faser: ansökan som följs av förberedande studier, tre veckors utbildning i Sverige, tio månader av projektarbete i deltagarnas egna länder, som stöds av mentorer från programmet, och till sist en regional konferens där erfarenheter och resultat presenteras och delas.

Utbildningen omfattar bland annat:

  • Karakterisering av gruvavfall
  • Lakvatten från gruvavfall
  • Stängning och efterbehandling av gruvor
  • Provtagning och övervakning
  • Myndighetsutövande och mänskliga rättigheter
  • Jämställdhet i arbete och samhälle
  • Cyanid och guldutvinning
  • Utvinning av uran
  • Hållbarhet och gruvor

Vill du veta mer om utbildningen och hur man ansöker? Följ länken nedan.

ITP 308 'Mine water and mine waste management' (engelska, nytt fönster)