Vad kan och bör visas för turister och besökare, vad är sårbart för mänsklig påverkan, och vad bör tas vara på för framtiden? Det är några frågor som projektet vill belysa på samma gång som vi också vill lyfta fram vilka värden som finns i området.

En viktig del av projektet blir att utveckla en mellan Norge och Sverige gemensam modell för dokumentation och klassificering av geologiska naturvärden. Detta kan bli ett viktigt steg för att öka användningen av en underutnyttjad naturresurs, vårt gemensamma geologiska arv. Vi ser framför oss att ett sådant projekt kan bidra till en ökad användning av geologiska naturvärden inom besöksnäring och friluftsliv. Samtidigt kan det också bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar naturförvaltning.

Partners

Projektet löper under tre år, fram till och med 2019, i samarbete mellan SGU (projektägare), Norges geologiske undersøkelse (NGU, projektledare i Norge), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Länsstyrelsen Dalarna, Høgskolen i Innlandet, Fylkesmannen i Hedmark, Fulufjellet nasjonalparkforvaltning, Stiftelsen Folldal Gruver och Sollerön sockenförening. Finansiellt stöd erhålls från Interreg Sverige-Norge, Region Dalarna samt Hedmark fylkeskommune.

 

Logo Interreg Sverige-NorgeInterreg har som mål att genom gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Ett specifikt mål är att öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen bevarandestatus.

Kartbild över GEARS projektområde

Berggrundskartan visar att de olika delområdena (Folldal i Norge, Fulufjället och Siljan i Sverige) kompletterar varandra vad gäller geologisk karaktär och utveckling.  Från den skandinaviska fjällkedjans bergarter i väster (ljusblått) över den relativt flacka sandstenen i gränsområdet (blålila) till urbergets kristallina bergarter i öster. Den ljusgrå ringformade strukturen vid Siljan utgör spåren efter ett meteoritnedslag för 370 miljoner år sedan. Under kartans färger ses Lantmäteriets höjdmodell.