För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: T.h.: Staffan Erlandsson, t.v.: SGU

8 juni 2018

SGU mäter med helikopter och flygplan

I Örebro och Östergötlands län pågår från maj till juli flygmätningar av magnetfältet, gammastrålning från mark och berggrund och markens elektriska ledningsförmåga. Helikopterburna TEM-mätningar utfördes i Östergötlands, Västra Götalands och Örebro län i maj och juni 2018.

Geofysiska flygmätningar

Karta över område för SGUs geofysiska flygmätning 2018.Aktuellt område för geofysisk flygmätning 2018.

Från Uttersberg i norr till Boxholm i söder, längs med Vätterns östra strand, bedriver SGU geofysisk flygmätning i sommar. Flygning kommer då att ske på låg höjd. Verksamheten pågår fram till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg AB. Mätningarna görs med ett litet flygplan, på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Flygningarna sker vanligtvis på morgonen mellan klockan 05.30 och 10 och på kvällen mellan klockan 17.00 och 22.00, men kan pågå även andra tider.

Mätningarna pågår främst i Örebro och Östergötlands län. Mindre angränsande delar av Västmanlands och Södermanlands län berörs. Aktuellt område är markerat med svart ram i kartbilden.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGUs flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga (med VLF-metod).

Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartering, mineralprospektering och samhällsplanering.

För mer information kontakta Henrik Johansson, SGU eller Stefan Mörck, Wermlandsflyg, (tel. 070-209 18 05).

Läs mer om Flyggeofysisk mätning

Helikopterundersökningar

De rekordlåga grundvattennivåerna i Sverige under förra året, bland annat i Östergötland och Örebro, som delvis kan vara resultatet av klimatförändringen, har uppmärksammat behovet av en säkrare vattenförsörjning i stora del av landet. Som ett led i detta arbete letar SGU med hjälp av flygburen geofysik efter nya grundvattentillgångar.

Metoden som används, TEM, är ett helikopterburet system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av marken under ytan och identifiera potentiella grundvattenförekomster.

Mätningarna utfördes av det danska företaget SkyTEM på uppdrag av SGU, under maj och juni 2018, i  Östergötlands, Västra Götalands och Örebro län. Nu kommer en tolkning av data ske, och preliminära resultat bör vara tillgängliga innan årets slut.

För information och kartor över flygområdet, läs mer här

Senast granskad: 2018-06-08

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner geofysiska flygmätningar 2018

Kontaktpersoner helikopterundersökningar 2018

 • Peter Dahlqvist

  Telefon: 046-311784046-311784
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Vatten i berg
  Skicka e-post

 • Mattias Gustafsson

  Telefon: 046-311791046-311791
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
  Skicka e-post

 • Lena Persson

  Telefon: 018-179312018-179312
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mineralresurser - Geofysik
  Skicka e-post