Med bil längs vägnätet, till fots och med hjälp av flyg och båt undersöker vi bland annat jordarternas utbredning, markens innehåll av mineral och metaller, vilka bergarter som finns var, strukturerna i berggrunden, grundvattenförekomster och bottenförhållandena längs Sveriges kuster.

Aktuella kartläggningsprojekt

I kartan nedan visar vi var och när vi gör våra undersökningar under fältsäsongen 2018.

Så här använder du kartan:

  • Zooma i kartan genom att använda + eller -, alternativt dubbelklicka i kartan
  • För mera information om ett objekt, klicka på objektet
  • Panorera i kartan genom att dra kartan eller använda pilarna