Mätningarna utförs från den 22 maj och fram till mitten av juli. SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg AB.

Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd och ger information om markens magnetfält, gammastrålning och elektriska ledningsförmåga. 

Aktuellt område är markerat med röd ram i kartbilden nedan.

Karta över område där flygmätningar kommer att ske under maj-juli 2017.Karta över mätområdet 2017.