För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer
Jag godkänner

Aktuella forskningsprojekt

Sveriges geologiska undersökning (SGU) ger idag stöd till geovetenskaplig forskning. Målet med SGUs forskningsstöd är att SGU ska fylla sin funktion som geologisk expertmyndighet och bidra till en hållbar och långsiktigt god samhällsutveckling samt bidra till Sverige som en framstående kunskaps- och forskningsnation vilken präglas av hög kvalitet. SGUs stöd till geovetenskaplig forskning omfattar idag bland annat fördjupade studier av bildning, kvalitet och förekomst av svenska naturresurser samt studier av svenska geologiska förhållanden och miljö- och klimatförändringar. Fyra angelägna prioriterade forskningsområden för perioden 2015-2020 har identifierats. Dessa är: "Grundläggande kunskapsuppbyggnad om Sveriges geologiska förhållanden", "Malmbildning och innovativ metodutveckling för lokalisering av djupa mineraliseringar", "Hållbar bergmaterialförsörjning" samt "Spridning och spridningsrisker av föroreningar till grundvatten, vatten och mark samt sediment i sjöar och hav". På underliggande sidor finns kortfattade beskrivningar av de aktuella forskningsprojekt som SGU idag ger stöd till.