GeoERA är ett samarbete mellan de geologiska undersökningarna i Europa och innefattar över 40 nationella och regionala geologiska undersökningar inom över 30 länder.  

Inom GeoERA-samarbetet lanseras den första utlysningen den 4 april 2017. Vi välkomnar alla att lämna in projektidéer inom följande områden:

  •  Geoenergi
  •  Grundvatten
  •  Mineralresurser

Syftet med utlysningen är att få in förslag från de intressenter som har intresse av vad Geo-ERA-projekten kan förväntas leverera. Utlysningen är därför öppen för alla.

Projektidéerna kommer att hjälpa till att utforma steg två i utlysningen där projektförslag efterfrågas. Utlysningen för projektförslag kommer att öppna den 17 oktober och kommer då vara öppen för de geologiska undersökningar som deltar i GeoERA-konsortiet.

Läs mer om GeoERA och hur du kan bidra med projektidéer: www.geoera.eu/call/