Ledamöter

3 års mandat 2015-2017

 • Per Klingbjer, ordförande, Sveriges geologiska undersökning
 • Charlotte Sparrenbom, Fil Dr. och lektor, Lunds universitet
 • Christina Wanhainen, biträdande professor, Luleå tekniska universitet
 • Lars O. Ericsson, professor, Chalmers tekniska högskola
 • Per Murén, civilingenjör, NCC Roads AB
 • Raymond Munier, doktor, Svensk Kärnbränslehantering AB
 • Roland Roberts, professor, Uppsala universitet
 • Sabine Mayer, verkställande direktör, Stiftelsen Bergforsk
 • Stefan Wastegård, professor, Stockholms universitet
 • Vladimir Cvetkovic, professor, Kungliga tekniska högskolan
 • Ronald Arvidsson, sekreterare, Sveriges geologiska undersökning

Instruktion

Instruktion för FoU-rådet (nytt fönster)

Minnesanteckningar

2017 (nytt fönster)

2016 (nytt fönster)

2015 (nytt fönster)