Syftet med seminariet är att sprida kunskap från olika forskningsprojekt som SGU finansierar eller driver samt berätta om aktuellt inom FoU på SGU. Vi vill locka till diskussion rörande synergieffekter mellan forskningsresultat och SGUs verksamhet.

Presentationerna från tidigare FoU-dagar (2002–2011), finns sammanfattade i SGU-rapporter. Enklast hittar du rapporterna via vår söktjänst Geolagret. Använd sökordet FoU-seminarium.

Nästa FoU-dag genomförs den 11 april 2019 på SGU i Uppsala. Givetvis kommer även presentationerna från denna FoU-dag att sammanfattas i en rapport. Mer information kommer i mitten av mars.