Syftet med dagen är att genom postrar och seminarier sprida kunskap från forskningsprojekt som SGU finansierar eller driver, samt att berätta om aktuell FoU på SGU. Vi vill locka till diskussion rörande synergieffekter mellan forskningsresultat och SGUs verksamhet. FoU-dagen är öppen för allmänheten.

Presentationerna från tidigare FoU-dagar (2002–2011), finns sammanfattade i SGU-rapporter. Enklast hittar du rapporterna via vår söktjänst Geolagret. Använd sökordet FoU-seminarium.

Ladda ner dagens program som pdf.

Program

Tid: 08.30 – 15.45. Plats: Hörsalen, SGU Uppsala.
Kl. 08:30 – 09:00. Fika/mingel

Välkommen till SGU

Kl. 09:00 – 09:10. Avdelningschef Verksamhetsstöd: Göran Risberg.

Markanvändning och hållbar infrastruktur

Kl. 09:10 - 10:10. Moderatorer: Colby Smith och Fredrik Mossmark.

 • Mats Åström (Linnéuniversitetet). Geokemisk, mineralogisk och mikrobiologisk karakterisering av sura sulfatjordar - mot förbättrad vattenkvalitet på kustslätterna.
 • Per Möller (Lunds universitet). Sub-till sediments and deflation surfaces in south Sweden – what are their implications for the glacial history of this area?
 • Gustaf Peterson (SGU). Tunneldalar och smältvattenkorridorer i Småland.
 • Charlotte Möller (Lunds universitet). Understanding the variation of bedrock material properties with metamorphic condition.

Kl. 10:10 – 10:40. Kaffepaus och posterutställning.

Blå tillväxt

Kl. 10:40 - 11:30. Moderator: Sarah Josefsson.

 • Anna Apler (SGU). Fiberbankar – från kartläggning till risk för spridning av miljöföroreningar.
 • Lars Arneborg (SMHI). Regional spreading of pollutants from fibre banks in the Bothnian Sea.
 • Marcelo Ketzer (Linnéuniversitetet). Ackumulering av metaller i Östersjöns sediment: betydelse för miljöövervakning och åtgärdsinitiativ.
 • Gunnar Jacks (Kungliga Tekniska högskolan). Kvicksilver i fisk – minskar selen upptaget?

Kl. 11:30 – 12:30. Lunch.

Grundvatten och geofysik

Kl. 12:30 - 13:50. Moderator: Peter Dahlqvist.

 • Lisbeth Hildebrand (SGU). Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe (GeoERA).
 • Roland Barthel (Göteborgs universitet). The status and future of coastal groundwater - implications for groundwater quality and quantity under increased pressures.
 • Auli Niemi (Uppsala Universitet). Quantification of coupled hydro-mechanical processes in deep hydraulically transmissive fractures by downhole field tests and modeling.
 • Thorkild Maack Rasmussen (Luleå tekniska universitet). Geophysical investigation of the Arvidsjaur volcanics and the Archean-Proterozoic boundary.
 • Mehrdad Bastani (SGU). Results from 2D and 3D modelling of airborne geophysical data. Examples from Sweden and Norway.

Kl. 13:50 – 14:20. Fika och posterutställning.

Primära och sekundära råvaror

Kl. 14:20 - 15:45. Moderator: Lena Persson.

 • Joel Andersson (Luleå tekniska universitet). Structural vectoring of mineralized systems in northern Norrbotten.
 • Helen Thomas (Luleå tekniska universitet). Textural and chemical characterization of sulphide minerals for improved beneficiation and exploration, Skellefte district, Sweden.
 • Susanne Grigull (SGU). Dating brittle deformation events in faults from central Sweden (Uppsala universitet).
 • Åke Johansson (Naturhistoriska riksmuseet). Cleaning up the record - reanalysing zircon samples from southwest Sweden and the PZ by SIMS.
 • Erik Jonsson (SGU). Kritiska metaller och mineral: aktuell verksamhet och framtida möjligheter.
 • Ronald Arvidsson (SGU). SGUs H2020 projekt - från mineraler i markanvändning och policy till modellering av malmkroppar.

Kl. 15:45 Avslut.

Presentationerna från denna FoU-dag kommer att sammanfattas i en rapport.