SGU ger stöd till geovetenskaplig forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet och högskolor. Syftet med forskningsstödet är att möta samhällets behov av tillämpad geologi och bidra till en hållbar utveckling.

Stöd till geovetenskaplig forskning

SGU bedriver också egen forskning och deltar i olika nätverk och samarbetsprojekt, bland annat genom samarbete med universitet och högskolor.