Ledamöter

Permanent ledamot

 • Anneli Wirtén, Sveriges geologiska undersökning, ordförande

Sekreterare

 • Kristian Schoning, Sveriges geologiska undersökning

3 års mandat 2017-01-01–2019-12-31

 • Anders Berzell, Svenska Teknik & Designföretagen  
 • Bengt Åhlén, Trafikverket                                          
 • Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten            
 • Björn Strokirk, Sveriges Bergmaterialindustri                                 
 • Christian Haglund, Naturvårdsverket                         
 • Johan Barth, Geotec                                                  
 • Olof Johansson, Jordbruksverket                               
 • Yvonne Rogbeck, Statens geotekniska institut              

2 års mandat 2017-11-06–2019-11-05

 • Victoria Svahn, Göteborgs Stad  

2 års mandat 2018-01-01–2019-12-31

 • Robert Johannesson, Boverket

2 års mandat 2019-02-04–2021-12-31

 • Johan von Knorring

Instruktion

Instruktion för Rådet för samhällsbyggnad (nytt fönster)

Minnesanteckningar

Möte mars 2019 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte september 2018 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte april 2018 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte september 2017 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte mars 2017 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte september 2016 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte mars 2016 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte september 2015 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte mars 2015 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte september 2014 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte april 2014 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 3 (nytt fönster)