För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Elin Norström, SGU.

Samhälls­byggnads­rådet

SGUs råd för samhällsbyggnad är ett organ för informationsutbyte och diskussion om frågor rörande geologisk information för en god utveckling inom samhällsplanering och samhällsbyggande.

Ledamöter

Permanent ledamot

 • Anneli Wirtén, Sveriges geologiska undersökning, ordförande

Sekreterare till 2020-12-31

 • Kristian Schoning, Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter valda till 2022-12-31

 • Robert Johanneson, Boverket
 • Yvonne Rogbeck, Statens geotekniska institut  
 • Christian Haglund, Naturvårdsverket 
 • Jenny Norrman, Chalmers tekniska högskola
 • Pär Dalhielm, Svenskt vatten AB
 • Stefan Engdahl, Trafikverket
 • Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Regioner            

Ledamöter valda till 2021-12-31

 • Johan von Knorring, Region Uppsala
 • Mårten Sohlman, Sveriges Bergmaterialindustri
 • Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten
 • Victoria Svahn, Göteborgs stad  
 • Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum

Instruktion

Instruktion för Rådet för samhällsbyggnad (nytt fönster)

Minnesanteckningar

Möte september 2019, inklusive fem bilagor (nytt fönster)

Möte mars 2019 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte mars 2019, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte september 2018 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2018, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte april 2018 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte september 2017 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte september 2017, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte mars 2017 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 6 (nytt fönster)
Möte mars 2017, bilaga 7 (nytt fönster)

Möte september 2016 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2016, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte mars 2016 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 3 (nytt fönster)

Möte september 2015 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2015, bilaga 4 (nytt fönster)

Möte mars 2015 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 5 (nytt fönster)

Möte september 2014 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 3 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 4 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 5 (nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 6 (nytt fönster)

Möte april 2014 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 1 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 2 (nytt fönster)
Möte april 2014, bilaga 3 (nytt fönster)

Senast granskad 2020-04-14