För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

2015

 • Svensk geolog upptäcker nytt mineral från Afrika

  Ett nytt mineral, grootfonteinit, har upptäckts av en geolog vid SGU, Sveriges geologiska undersökning, i en mineralrik gruva i Namibia.

  21 december 2015

 • Havsbotten närmast Skåne relativt fri från gifter – värre längre ut

  SGU publicerar en ny rapport om havsbotten utanför Skåne, från Kriegers flak till området sydöst om Ystad. Där beskrivs bland annat bottensedimentens karaktär, innehåll och utbredning, samt den geologiska utvecklingen i området. Informationen kan användas inom många områden för havs- och kustplanering, exempelvis för fiske, miljöbedömningar och byggnation i havet.

  3 december 2015

 • Nya rapporter om havsbotten utanför Bohuslän

  SGU har kartlagt havsbotten längs Bohusläns kust och publicerar nu två rapporter om områdets maringeologi. Där beskrivs bland annat bottensedimentens karaktär, innehåll och utbredning, samt den geologiska utvecklingen i området. Informationen kan användas för exempelvis havs- och kustplanering, fiske, miljöbedömningar samt byggnation och installation i havet.

  2 december 2015

 • Ny karta visar sannolikheten för skred

  SGU har tagit fram en Sverigekarta som sammankopplar statistik om tidigare skred och information om skredbenägna jordarter. På så sätt har man fått fram en karta som visar på sannolikhet för skred i olika delar av landet.

  24 november 2015

 • Gammalt sågverk nu fritt från dioxin

  En av Sveriges största dioxinsaneringar är nu avslutad vid Mariebergs gamla sågverk utanför Kramfors. Med SGU som huvudman för efterbehandlingen har totalt 52 000 ton förorenad jord, bark och spån ersatts med rena massor så att området nu är ofarligt att vistas i.

  19 november 2015

 • Mer geologi i Minecraft

  SGUs mod av det extremt populära spelet Minecraft, BetterGeo, lämnar nu betastadiet och lanseras nu världen över som ett gratis tillägg till Minecraft på svenska och engelska. Moden erbjuder - tack vare mer "verklighetstrogen" geologi - en bättre spelupplevelse.

  5 november 2015

 • Fiberbankar utanför Piteå kartläggs

  Massaindustrin har gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i våra kustområden. Nu ska SGU i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten kartlägga fiberbankar på flera ställen i länet.

  8 oktober 2015

 • Helikopterjakt på Gotlands framtida dricksvatten

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) utför i samverkan med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län helikopterburna mätningar på Gotland i september 2015. Undersökningarna görs för att kartlägga markförhållandena i fyra områden där grundvattentillgången bedöms vara extra intressant ur ett dricksvattenperspektiv.

  20 augusti 2015

 • SGU kartlägger riskområden för jordskred med hjälp av helikopter

  SGU utför i augusti helikopterburna geofysiska mätningar vid Göta Älv, Strömstad och Ångermanälven för att öka förståelsen för var och hur jordskred kan förekomma. Undersökningarna görs i samverkan med Statens geotekniska institut (SGI) och Trafikverket.

  18 augusti 2015

 • Mer geologi och nya mineral lyfter Minecraft

  I en ny version av Minecraft med ”verklighetstrogen” geologi och nya material som titan och wolfram blir det möjligt att bygga hjärtstartare, jetpack och – monsterdetektorer! Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som tagit fram modden ”BetterGeo” för att dels ge en bättre spelupplevelse, dels sprida intresset för geologi.

  7 maj 2015

 • Nya öppna data gör markens kemi synlig

  SGU släpper nya data om markens geokemi med information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän. Informationen, som finns tillgänglig via SGUs webb och är gratis för alla, öppnar för en rad nya spännande användningsområden. Kartläggningen visar på så stora regionala skillnader i naturliga metallförekomster att de på en del håll överstiger de uppsatta gränsvärdena.

  13 mars 2015

 • Nytt verktyg för hållbar regional materialförsörjning

  För att fasa ut användningen av naturgrus mot alternativa material behövs ett helhetsgrepp på vilka behov som finns och vad det finns för tillgångar på byggnadsmaterial. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en metodbeskrivning för hur regionala materialförsörjningsplaner upprättas. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där konkurrensen om marken är störst.

  2 februari 2015