För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

September

 • SGU undersöker framtida vattenförsörjning i Östersund

  Under september och oktober 2014 kartlägger geologer från Sveriges geologiska undersökning jordarter och grundvatten runt Brunflo och Lit, i Östersunds kommun. Syftet är framförallt att se över möjligheterna för en säkrare vattenförsörjning i Östersund.

  23 september 2014

 • Stranderosion – ett ökat hot mot Skånes kust

  I takt med en stigande havsnivå, på grund av klimatförändringar, förväntas problemen med stranderosion blir värre, särskilt i sydligaste Sverige där någon landhöjning inte pågår. Det framgår av en ny rapport från SGU ”Skånes känsliga stränder – ett geologiskt underlag för kustzonsplanering och erosionsbedömning”, där Skånes havsstränder har kartlagts. En följd av SGUs kartering och klassning av Skånes strandzoner är att det nu framgår att en fjärdedel av Skånes kust, 180 kilometer, är sandstränder.

  19 september 2014

 • SGU samordnar saneringen av Ala Lombolo – en av Sveriges mest förorenade sjöar

  Nu går startskottet för saneringen av Ala Lombolo, lokalt känd som Norrbottens mest förorenade sjö. Det är ett arbete som koordineras av Sveriges geologiska undersökning, SGU, i samarbete med LKAB, Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens Län. När Försvarsmakten den 11 september bärgar och destruerar den sista av de 173 ammunitionslådorna, som enligt dåvarande regler sänktes i sjön 1954, kan planeringen av saneringsåtgärderna ta fart.

  11 september 2014

 • Från guldvaskning till trolska klyftor

  Lördag den 13 september är det dags för Geologins Dag, en chans att ta del av spännande geologi på inspirerande arrangemang runt om i Sverige. Som medarrangör bidrar Sveriges geologiska undersökning, SGU, med en rad olika evenemang runt om i landet för att väcka nyfikenhet på Sveriges jord, berg och vatten.

  11 september 2014