För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

2014

 • Sveriges metaller – vad kan vi återvinna, vad måste vi utvinna?

  Idag är återvinningen av traditionella material som järn, basmetaller och ädelmetaller i Sverige så hög att den bara kan öka marginellt. När det gäller sekundära källor krävs ökad kunskap och nya styrmedel för att öka återvinningen. Detta är angeläget eftersom det sparar både materiella resurser och energi när efterfrågan ökar. Det visar redovisningen av ett regeringsuppdrag som SGU tagit fram i samråd med Naturvårdsverket.

  15 december 2014

 • Koppar- och guldfynd från Norrbotten vinner Mineraljakten

  Förstapriset i Mineraljakten går till Kari Mäkitalo, Kiruna, som nära Kurravaara en knapp mil norr om Kiruna stad, har hittat häll och blockfynd med rika halter av koppar och förhöjda halter guld. Han blir därmed i praktiken svensk mästare i mineraljakt. Andra pris går till ett kopparfynd i Tornedalen, medan ett lovande guld- och silverfynd från Los-området i Gävleborgs län belönas med tredjepris.

  12 december 2014

 • Miljarder till EUs största råvarusatsning ”RawMatTERS”

  10 december 2014

 • SGU startar skanning av borrkärnor i Malå

  Den 10:e oktober gick startskottet för inskanningen av mineralogiska data från 200 000 meter borrkärnor från Norrbotten och Västerbotten. Resultatet kommer bli offentligt och med tiden tillgängliggöras för alla via SGUs webb.

  13 oktober 2014

 • Bergverksstatistik 2013 - ute nu

  Nu är SGUs årliga publikation om den svenska gruvindustrin, Bergverksstatistik 2013, ute. Där framgår bland annat att antalet jobb inom gruvindustrin ökade till 6295 arbetstillfällen under 2013. Uppgången följer en ökad svensk malmproduktion, som för 2013 uppgick till totalt 79 miljoner ton, den högsta noteringen någonsin.

  6 oktober 2014

 • SGU undersöker framtida vattenförsörjning i Östersund

  Under september och oktober 2014 kartlägger geologer från Sveriges geologiska undersökning jordarter och grundvatten runt Brunflo och Lit, i Östersunds kommun. Syftet är framförallt att se över möjligheterna för en säkrare vattenförsörjning i Östersund.

  23 september 2014

 • Stranderosion – ett ökat hot mot Skånes kust

  I takt med en stigande havsnivå, på grund av klimatförändringar, förväntas problemen med stranderosion blir värre, särskilt i sydligaste Sverige där någon landhöjning inte pågår. Det framgår av en ny rapport från SGU ”Skånes känsliga stränder – ett geologiskt underlag för kustzonsplanering och erosionsbedömning”, där Skånes havsstränder har kartlagts. En följd av SGUs kartering och klassning av Skånes strandzoner är att det nu framgår att en fjärdedel av Skånes kust, 180 kilometer, är sandstränder.

  19 september 2014

 • SGU samordnar saneringen av Ala Lombolo – en av Sveriges mest förorenade sjöar

  Nu går startskottet för saneringen av Ala Lombolo, lokalt känd som Norrbottens mest förorenade sjö. Det är ett arbete som koordineras av Sveriges geologiska undersökning, SGU, i samarbete med LKAB, Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens Län. När Försvarsmakten den 11 september bärgar och destruerar den sista av de 173 ammunitionslådorna, som enligt dåvarande regler sänktes i sjön 1954, kan planeringen av saneringsåtgärderna ta fart.

  11 september 2014

 • Från guldvaskning till trolska klyftor

  Lördag den 13 september är det dags för Geologins Dag, en chans att ta del av spännande geologi på inspirerande arrangemang runt om i Sverige. Som medarrangör bidrar Sveriges geologiska undersökning, SGU, med en rad olika evenemang runt om i landet för att väcka nyfikenhet på Sveriges jord, berg och vatten.

  11 september 2014

 • Stenhård konkurrens om geologiskt pris

  En rullstensås som aldrig tycks ta slut, en ung förkastning, lökformade tunnelgrottor, trånga klyftor, fossila älvfåror, flera meter höga bankar av gamla musselskal, raukar i norr, en vulkanbåges uppgång och fall, det mytomspunna restberget eller ett peneplan platt som ett salsgolv. Nu har du chansen att rösta fram den mest spännande och värdefulla naturformationen i landet. Idag, den 19 juni, öppnar SGU åter igen tävlingen Geologiskt Arv.

  19 juni 2014

 • Höga halter av miljögifter på Östersjöns botten

  Mycket höga halter av miljögifter som kvicksilver, PCB och DDT har upptäckts i bottensediment längs norra Östersjöns kust. Sedimenten och gifterna sprids över stora områden där de med hög sannolikhet påverkar de lokala och regionala ekosystemen. Det här visar en ny rapport från SGU, som på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland undersökt tillståndet på havsbottnen utanför Västernorrlands kust.

  16 juni 2014

 • Lena Söderberg ny generaldirektör för SGU

  Lena Söderberg är ny generaldirektör på Sveriges geologiska undersökning med tillträde den 20 januari. Lena Söderberg har en lång och gedigen erfarenhet av att ledarskap inom såväl privat som offentlig verksamhet. Hon har fram tills nu varit verkställande direktör för Svenskt Vatten AB.

  21 januari 2014