Generaldirektör

Anneli Wirtén, telefon 018-17 90 00 (SGUs växel)

Ställföreträdande generaldirektör

Göran Risberg, telefon 018-17 91 35

GD-assistent

Anna Thorngren, telefon 018-17 91 32

Avdelningar

Mineralresurser

Avdelningschef: Kaj Lax, telefon 018-17 93 94

Bergsstaten

Bergmästare: Åsa Persson, telefon 0920-23 79 07

Samhällsplanering

Avdelningschef: Lars-Inge Larsson, telefon 018-17 90 69

Mark och grundvatten

Avdelningschef: Helena Kjellson, telefon 018-17 92 92

Verksamhetsstöd

Avdelningschef: Göran Risberg, telefon 018-17 91 35

HR-chef: Christina Wallman, telefon 018-17 90 68