På kommunikationsområdet behöver huvudprocessen göras om från grunden och kompletteras med flera olika underprocesser.