Under april månad skedde inga eller svagt positiva prisförändringar på järnmalms- och basmetallerpriserna, medan guld- och silverpriset ökade med sex-sju procent. En kraftig minskning skedde för priset på rodium och palladium, med minus 30 respektive minus 19 procent.  Dessa metaller har tidigare upplevt en kraftig prisutveckling. Orsaken står att finna den vikande efterfrågan på fordonsförsäljningen till följd av covid-19 panadamin, vilket drabbar priset på metallerna som ingår i katalysatorer för bensinbilar. Däremot hade platina, som används mest i dieseldrivna fordon, en prisuppgång med sju procent under månaden.

Läs Metallpriser i april (pdf, öppnas i nytt fönster)