Den nya rapporten sammanfattar de berggrundsgeologiska undersökningar som har utförts i ett område norr om Ludvika under 2018. Arbetet är en del av arbetet inom SGUs Bergslagsprojekt, som omfattar geologiska undersökningar av flera prospekteringsintressanta områden i regionen.

I rapporten beskrivs mineraliseringar som bland annat innehåller metaller inom platinagruppen, basmetaller, järn, ädelmetaller och andra material som är intressanta för samhället. Nya geofysiska markmätningar över några mineraliseringar redovisas. Ett mindre urval litogeokemiska data presenteras också.

Undersökningarna i Ludvikatrakten är en del av SGUs Bergslagsprojekt, som görs för att uppdatera SGUs geologiska information i det aktuella området. Data är användbara för planering och resurshushållning för prospekteringsföretag, kommuner och länsstyrelser.

Läs rapporten "Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp 1" (pdf, OBS! 59 MB)

undersökningsområde

Kartan visar de områden i rapporten som har undersökts.