Den senaste tidens nederbörd har medfört att de små magasinen i allmänhet har återhämtat sig i och nivåerna är nu nära det normala för årstiden i stora delar av landet. I östra Götaland och sydöstra Svealand har dock situationen försämrats och nivåerna är fortfarande mycket under det normala. För de stora magasinen har situationen inte förändrats nämnvärt sedan månadsskiftet augusti-september.

Grundvattennivåns avvikelse

 

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under det normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand samt i mellersta Norrland. I större delen av landet är nivåerna nära det normala och på västkusten är de över det normala.

För att få en normal grundvattensituation i östra Götaland och sydöstra Svealand krävs betydligt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna brukar fortsätta att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under det normala i större delen av landet. Längst upp i norr är nivåerna nära det normala medan nivåerna är mycket under det normala i östra Sveland. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna följer utvecklingen noggrant och beroende på lokala förutsättningar inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.