Rapporten ”När vattentillgången brister” syftar till att stärka företagens bidrag till en förbättrad vattensituation och en mer hållbar vattenanvändning i områden med bristande vattentillgång. I rapporten beskrivs hur vattenanvändningen och vattentillgången ser ut i Sverige idag och hur det framöver förväntas se ut. Vidare beskrivs olika drivkrafter för vattenbesparing samt metoder för hur man kan identifiera ineffektiv vattenanvändning och förbättringsåtgärder på sitt företag eller anläggning.

Rapporten har tagits fram i ett projekt hos det statliga forskningsinstitutet RISE, med SGU som en av flera bidragande partners.

Läs rapporten ”När vattentillgången brister” här (länk till RISE:s webbplats, nytt fönster)