Oktober månad metallmarknad kännetecknades av måttliga prisförändringar. Några ämnen sticker ut. Priset på palladium fortsätter att stiga, denna månad med tio procent, och palladium är nu dyrare än guld. Bly ökar med sex procent och zink med tio procent. Sista veckan sjönk dock priset något på de två sistnämnda.  Ökningen av palladium hänger samman med ökad efterfrågan från fordonsindustrin. Blypriset beror på säsongsvariationer och produktionsstörningar, samt zinkpriset på ökad efterfrågan på spotmarknaden (omedelbar leverans och betalning). Nedgången sista veckan på bly beror på låg efterfrågan från batteriproducenter på spotmarknaden.

Läs metallpriser i oktober (pdf, öppnas i nytt fönster)