Grundvattennivåns avvikelse

grundvattennivå november 2019

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

De senaste veckorna har nederbörden varierat mellan olika delar av landet vilket återspeglas av variationer i grundvattennivåerna. I de små magasinen är nivåerna vanligtvis normala eller över de normala för årstiden men områden med låga nivåer förekommer. I delar av Östergötland och Södermanland är nivåerna mycket under de normala. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala i större delen av landet.

Små grundvattenmagasin

I de små magasinen är nivåerna under de normala i Skåne och Blekinge, och under eller mycket under de normala i Östergötland och Södermanland. Även landets nordligaste delar har nivåer under de normala för årstiden. I övriga delar av landet är nivåerna nära de normala eller över de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna nära de normala i västra Norrland, västra Svealand samt nordvästra Götaland. I östra Svealand och östra Götaland är nivåerna fortsatt mycket under de normala. Övriga delar av landet har nivåer som är under de normala.