Ska du delta i Hack for Sweden? Tänk då på att mycket av SGUs öppna data om grundvatten, havsbotten, jord eller berg kan kombineras med andra myndigheters och organisationers information för att lösa de utmaningar samhället står inför.

– Det blir spännande att se vad lagen kan göra med våra geologiska data, som är en grund i många av årets utmaningar. Till exempel är grundvattennivåerna en het fråga, som hänger ihop med både tillgången och kvaliteten på dricksvatten, säger Kerstin Johansson, enhetschef  på SGU.

Utmaningar som utgår från FNs miljömål

Hack for Sweden är ett samarbete mellan myndigheter, näringsliv och medborgare och pågår i 48 timmar. Det är det sjätte året i rad och årets utmaningar utgår från FNs globala hållbarhetsmål:

  • Näringsliv
  • Miljö
  • Hälsa
  • Arbetsmarknad
  • Utbildning och vetenskap
  • Trafik

En guldgruva av data

SGU har varit med sedan starten av Hack for Sweden. Vårt uppdrag är att ta fram information om Sveriges geologi och vi sitter på en guldgruva av data om hur marken – på land såväl som till havs – ser ut. Och vi vill att vår information ska användas! Vi arbetar just nu med att tillgängliggöra allt större mängder information som öppna data.

Bli inspirerad!