SGU finansierar och driver geovetenskapliga forskningsprojekt. Varje år hålls presentationer av aktuella forskningsprojekt på FoU-dagen som är öppen för alla. Ingen föranmälan krävs.

Syftet med dagen är att genom postrar och seminarier sprida kunskap från forskningsprojekt som SGU finansierar eller driver, samt att berätta om aktuell FoU på SGU. I år kommer presentationer att hållas inom följande teman:

  • Markanvändning och hållbar infrastruktur
  • Blå tillväxt
  • Grundvatten och geofysik
  • Primära och sekundära råvaror

Välkommen den 11 april!

Ladda ner programmet

Läs mer om FoU-dagen